from Farm to Fork

Konference From Farm to Fork

26. 9. 2022

od 9:00 hodin

v budově ČSVTS, sál č. 217

Novotného lávka 200/5, Praha 1

Spolupráce zainteresovaných stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů

Zveme vás na další ročník konference From Farm to Fork, která je určena odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin. Letošní odborný program opět sestavovala Česká společnost pro jakost ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Konference je rozdělena do třech tematických bloků. V prvním bloku zazní příspěvky zástupců zainteresovaných stran, tedy představitelů Ministerstva zemědělství ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Potravinářské komory. Druhý blok bude věnován kvalitě a bezpečnosti – především kontrolám a systémům řízení z oblasti potravinářství a zemědělství. Závěrečný blok bude patřit obchodním řetězcům a jejich novinkám především z oblasti udržitelnosti.

Celý dodavatelský řetězec musí samozřejmě respektovat nejen aktuální legislativní požadavky, ale i specifické požadavky odběratelů, které přibývají, mění se a zpravidla se zpřísňují zejména s ohledem na odpovědné chování. Konference From Farm to Fork je vhodnou příležitostí pro setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací. V rámci konference budou k dispozici odborníci se zkušenostmi v oblasti managementu kvality i bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinářském sektoru.

Věříme, že svojí účastí přispějete k úspěchu letošního ročníku konference.


Těšíme se na setkání s vámi!

 


CSQ logoPořadatelé konference

SOCR logoMZE logo


Záštitu nad konferencí přijal

ministr zemědělství Zdeněk Nekula

Konferenci podporují


CHARVÁT průmyslová hydraulika
Tp Consulting

Program

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 9:10 Zahájení konference
Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost, z.s.
9:10 – 10:20
BLOK I.
Aktuální výzvy v oblasti udržitelnosti pro retail 
Petr Kopáček, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Udržitelnost v zemědělství a potravinářství 
Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR

Zelená dohoda a její dopady na potravinářský průmysl 
Miroslav Koberna, Potravinářská komora ČR, ředitel pro programování a strategii

Výsledky úředních kontrol potravin 
Michaela Mezerová, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
10:20 – 10:40  Přestávka na kávu
10:40 – 12:15
BLOK II.
Úřední kontrola potravin živočišného původu
Zuzana Slámová, Státní veterinární správa

Z deníku auditora 
Tomáš Čapek, UniConsulting

GFSI standardy (IFS, FSSC 22000 a BRC) a jejich vývoj a použití v potravinářské výrobě
Lukáš Nuhlíček, Potravinářské poradenství

Aktuálně o falšování potravin (nejčastější případy a dostupné metody kontroly)
Jan Pivoňka, Eurofins Food & Feed Testing Czech Republic

GLOBALG.A.P. verze 6 – nové požadavky na certifikaci správné zemědělské praxe
Jakub Stibůrek, Česká společnost pro jakost 
12:15 – 13:00  Oběd
13:00 – 15:00
BLOK III.
Projekty udržitelnosti v rámci PENNY Marketu 
Jaroslav Koláček, vedoucí oddělení QS, Penny Market

Zdravé a udržitelné potraviny pro současnost i budoucnost - pohled obchodníka
Anna Malenová, Albert Česká republika

Udržitelný obchod 2030
Lukáš Němčík, head of marketing and development, Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Podpora lokálních farmářů
Marta Nováková, Quality Assurance Manager, Rohlík.cz

Udržitelnost v obchodním řetězci
Tomáš Myler, vedoucí firemní komunikace, Lidl Česká republika
15:00  Závěr konference

*Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.

Ke stažení

Registrace

Termín konání: 26. září 2022 od 9:00 hodin
Vložné: 1 875 Kč (2 269 Kč vč. DPH), členové ČSJ 1 575 Kč (1 906 Kč vč. DPH)
Obchodní a platební podmínky: https://www.csq.cz/o-nas/obchodni-a-platebni-podminky
Registrace na konferenci: https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/from-farm-to-fork-1

Marketingoví partneři


Potravinářská revue logo
Potravinářský zpravodaj logo
Gastro & Hotel logo
Retail News logo
Zemědělec logo
Prosperita logo
Technický týdeník logo
MM Průmyslové spektrum logo
Business Info logo
Czech Industry logo
Perspektivy kvality logo
Moderní obec logo
Pro města a obce logo
Obec & Finance logo

Místo konání

Adresa: Český Svaz Vědeckotechnických Společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Bliží informace: David Kubla
kubla@csq.cz
 +420 602 427 906

CSQ logo


Česká společnost pro jakost 2022